Okul Kadromuz


Adem DOĞAN
Tarih Öğretmeni

Ayhan KALINCA
Coğrafya Öğretmeni


Asuman ÖZER
Biyoloji Öğretmeni


Göksel Sağmal
Bilgi İşlem


Hakan ERDOĞAN Matematik Öğretmeni


Hakan İLHAN
Formatör Öğretmen


M. Emin YILDIRIM Rehberlik ve Psikolojik Danışman


M. Saim AYDOĞAN Felsefe Öğretmeni

Metin YILDIRIM
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretm


Muzaffer AKGÜN
Almanca Öğretmeni

Nazmiye KIRDAR
İngilizce Öğretmeni

Onur DAĞAŞAN
Fizik Öğretmeni

Osman DANIŞMAN Kimya Öğretmeni

Semra KÜÇÜKASLAN Resim Öğretmeni

Şerife OĞRAŞ
Edebiyat Öğretmeni
     

 

Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi Elazığda Eğitimin Markası

 

Fırat Üniversitesi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği